top of page

Sekretesspolicy

En sekretesspolicy är en redogörelse för några eller alla sätt en webbplats samlar in, använder, delger och hanterar data från sina besökare och kunder. Den uppfyller ett lagkrav om att skydda besökares och kunders integritet.
 

Länder har sina egna lagar med olika krav per rättsbefogenhet angående användningen av sekretesspolicyer. Se till att du följer den lagstiftning som gäller för din verksamhet och plats.

Vad bör din sekretesspolicy innehålla?

 

  1. Vilken typ av information du samlar in

  2. Hur du samlar in information

  3. Varför du samlar in personuppgifter

  4. Hur du lagrar, använder, delar och delger dina webbplatsbesökares personuppgifter

  5. Hur (och om) du kommunicerar med dina webbplatsbesökare

  6. Huruvida din tjänst är inriktad mot och samlar in information från minderåriga

  7. Uppdateringar av sekretesspolicyn

  8. Kontaktinformation

Du kan läsa den här supportartikeln för mer information om hur du skriver en sekretesspolicy.

Förklaringarna och informationen som tillhandahålls häri är endast allmänna förklaringar, information och exempel. Du bör inte förlita dig på den här artikeln som juridisk rådgivning eller som rekommendationer om vad du faktiskt ska göra. Vi rekommenderar att du söker juridisk rådgivning för att hjälpa dig att förstå och skriva din sekretesspolicy.

bottom of page